Pentru sistemele de alimentare cu apă, trebuie folosite vane care respectă standardul EN 1074

O cerință de bază privind calitatea o reprezintă standardele definite de institute naționale și internaționale, cum ar fi Comitetul European pentru Standardizare (CEN).

Majoritatea organismelor naționale de standardizare europene sunt membre CEN și, prin urmare, sunt obligate să respecte aceste standarde și să le implementeze la nivel național. Deci, dacă produsele unei companii respectă standardele definite de CEN, atunci ele respectă și o mare parte din standardele naționale.

Dar ce specifică aceste standarde? În cele ce urmează, vom acoperi unul dintre cele mai importante standarde din domeniul nostru de activitate - standardul EN 1074 - care conține cerințe și condiții de testare atunci când proiectăm vane pentru sisteme de alimentare cu apă.

EN 1074 încorporează prevederi din alte documente și, ca atare, include, de asemenea, standarde precum EN 558-1, EN 681-1 și EN 12982.

EN 1074 este format din șase părți. Partea 1-a acoperă cerințele generale și procedurile de încercare, în timp ce părțile 2-6 sunt mai detaliate și acoperă anumite tipuri de vane.

  • partea a 2-a - vane de izolare
  • partea a 3-a - vane de reținere
  • partea a 4-a - aerisitoare
  • partea a 5-a - vane de control și
  • partea a 6-a - hidranți

Materialul corespunzător face diferența

Materialele, care se află în contact cu apa destinată consumului uman, trebuie să respecte reglementările naționale din țara în care sunt utilizate și nu trebuie să afecteze apa în niciun fel. Aceasta înseamnă că proprietățile fizice și chimia apei nu trebuie să se schimbe după ce apa trece prin vană. De asemenea, toate materialele din interior, precum și cele de la exteriorul vanelor trebuie să fie rezistente la coroziune sau să fie protejate prin mijloace adecvate.

La AVK ne asigurăm că apa rămâne curată și proaspătă atunci când se află în contact cu produsele noastre. Folosim cauciuc EPDM aprobat pentru apă potabilă. Acest cauciuc este de producție proprie pentru a fi siguri de ingredientele și procesele utilizate. În această secțiune puteți găsi mai multe detalii despre cauciucul produs de AVK.

Produsele noastre sunt acoperite conform DIN 3476 partea 1-a, EN 14901 și GSK conferindu-le astfel o rezistență superioară la coroziune. În această secțiune puteți găsi mai multe detalii despre protecția anticorozivă.

Proiectare în conformitate cu durata estimată de viață și cu specificațiile de temperatură

Standardul prevede ca vanele să fie proiectate pentru o durată de viață de cel puțin 50 de ani și să reziste la temperaturi de la 0°C până la 40°C în timp ce sunt în funcțiune și între -20°C și 70°C atunci când sunt depozitate. Se recomandă testarea rezistenței sertarului. Testarea trebuie efectuată în concordanță cu temperatura de lucru, în timp ce presiunea este menținută cel puțin 10 minute. Dacă materialul vanei este dependent de timp (de exemplu, plastic), se recomandă ca testarea de presiune să se facă la temperatura mediului ambiant, precum și la o temperatură mai ridicată pentru a demonstra că vana este proiectata pentru o durată de viață de 50 de ani.

În faza de proiectare, AVK se asigură că fiecare componentă a vanei respectă cerințele și solicită furnizorilor documente de certificare înainte de alegerea materialului. Vanele sunt testate în amănunt și sunt aprobate de către institute independente, cum ar fi DVGW, dacă este necesar.

Etanșeitatea este esențială

Una dintre cele mai importante cerințe pentru o vană este etanșeitatea. Trebuie luați în calcul mai mulți parametri pentru a vă asigura că robinetul este complet etanș în raport cu pătrunderea aerului, a apei sau a oricărei substanțe din exterior. În primul rând, vana trebuie să fie etanșă la o anumită presiune a apei care curge în interior. Robinetele pentru apă trebuie să reziste la o presiune egală cu 1,5 x PN. Atunci când se face testarea la presiune, vanele nu trebuie să aibă scurgeri vizibile detectabile.

De asemenea, vanele trebuie verificate în poziție închisă la presiune diferențială. Prin urmare, vanele trebuie să fie supuse unui test de etanșeitate a scaunului și unui test operațional.

Un alt punct important din standardul EN 1074 este etanșeitatea vanelor la conexiunea cu conductele din rețea. Este esențial ca zona de conectare dintre vană și conducte să fie etanșă chiar și atunci când apar forțe de deformare și, prin urmare, vanele trebuie să fie proiectate în conformitate cu măsurile privind forțele de deformare specificate de CEN.

La AVK, vanele sunt testate la forțele de încovoiere încă din procesul de dezvoltare al produselor. În procesul de producție, fiecare vană are corpul testat la 1,5 x PN, cu specificația clară că nu sunt acceptate scurgeri. De asemenea, vanele sunt testate cu apă la 1.1 x PN din ambele părți și cu un capăt deschis.

Cupluri de operare la testarea etanșeității și rezistenței

Cerințele pentru etanșeitatea în poziție închisă sunt aceleași cu cele din poziția deschisă: 1,5 x PFA sau PFA + 5. (PFA = presiunea maximă continuă din conductă). Pentru a putea trece ambele teste, cuplul de închidere și deschidere nu trebuie să depășească MOT (cuplu maxim de operare).

Dacă vanele sunt fără dispozitiv de operare și sunt acționate printr-o cheie T, valoarea MOT pentru vanele fluture este 125Nm iar pentru vanele sertar este 1 x DN Nm. Vanele acționate manual trebuie închise cu un cuplu egal cu cuplul maxim de operare (MOT) fără a fi detectate scurgeri.

Rezistența minimă de operare în direcția de închidere și de deschidere trebuie să fie egală cu cuplul de rezistență minim (mST), unde mST trebuie să fie egal cu dublul cuplului maxim de operare (MOT).

La AVK, nu testăm doar 1 x DN Nm, ci ne așteptăm ca produsele noastre să fie etanșei chiar și atunci când cuplul este mai mic decât valorile definite. Testăm vanele până la 0,6 x DN în funcție de dimensiune.

Cuplul maxim de operare MOT

Valoare MOT depinde de dispozitivul de operare asociat. Dacă vana este livrată cu o roată de manevră, MOT este definit ca 0,5 x forța manuală maximă de operare (în Newton) x diametrul roții de mână (în metri). Pentru vanele livrate cu manetă, MOT este definit ca forța manuală maximă de operare (în Newton) x lungimea manetei (în metri).

Cicluri de operare la testarea rezistenței

Vanele trebuie proiectate să reziste minimum 50 de ani. Prin urmare, ele trebuie să fie supuse unor teste de rezistență în succesiune - numite cicluri de operare. Numărul de cicluri de operare pe care o vană trebuie să le îndeplinească depinde de tipul și dimensiunea acesteia. Fiecare parte din standardul EN 1074 specifică cerințele pentru fiecare tip de vană.

Deoarece designul vanelor AVK este similar atât pentru cele acționate cu roată de manevră cât și pentru cele cu flanșe ISO pregătite pentru acționare electrică, toate vanele până la DN1200 sunt proiectate pentru 2500 de operații, chiar dacă în standard sunt solicitate doar 250 de cicluri.

Cicluri de operare obligatorii

  • Vanele de izolare acționate manual trebuie să fie proiectate pentru 250 de cicluri, în timp ce vanele acționate electric, hidraulic și pneumatic trebuie să fie proiectate pentru 2500 de cicluri. Presiunea în toate tipurile de vane de izolare, la umplerea cu apă, trebuie să fie cel puțin cea egală cu PN a vanei și trebuie menținută timp de cel puțin cinci secunde.
  • Vanele de reținere trebuie să permită 2500 de cicluri de deschidere/închidere.
  • Aerisitoarele trebuie proiectate să permită 250 de cicluri de umplere și evacuare în condiții de deschideri și închideri complete ale ventilului. Presiunea apei în timpul umplerii aerisitorului trebuie să fie de +/- 10% din PN, menținută timp de cel puțin două minute.
  • Vanele de control trebuie proiectate să reziste la o presiune diferențială de +/- 10% din 1,5 x PN, menținută timp de cel puțin 15 secunde și repetată pentru 2500 de cicluri.
  • Hidranții trebuie proiectați să reziste la o presiune diferențială egală cu PN și să permită 1000 de cicluri de deschidere/închidere.

Proceduri de testare obligatorii

În standardul EN 1074, toate procedurile de testare sunt descrise în detaliu. Este esențial ca testele să fie efectuate pe vane reprezentative pentru producția curentă și ca toate testele să fie înregistrate în rapoartele de încercare care să indice tipul, cantitatea, DN și PN, precum și ce echipament a fost utilizat și modul în care s-au comportat vanele.

În faza de proiectare, AVK testează vanele pentru a fi conforme cu: EN 1074, EN 1171, cerințele de omologare a unor autorități, cum ar fi forex, DVGW, cerințele de pe piețele locale și nu în ultimul rând cu cerințele proprii definite de AVK, bazate pe mai mult de 40 de ani de experiență în producția de vane pentru sisteme de alimentare cu apă potabilă la nivel mondial.

Vanele produse în conformitate cu EN 1074, sunt testate fiecare in parte înainte de a fi livrare către clienți, documentele asociate testelor sunt toate arhivate și trasabilitatea lor poate fi realizată până în urmă cu 20-25 de ani.

Documente și marcaj

Calitatea vanelor trebuie verificată în mod regulat, iar sistemul de calitate al companiei trebuie controlat de un organism terț de certificare.

AVK este certificată în proiectarea și fabricarea de vane conform sistemului de management al calității ISO 9001 asigurând o calitate constantă a produselor, inclusiv a proceselor de îmbunătățire a sistemului de calitate și de asigurare a conformității, care respectă cerințele legale.

Standardul EN 1074 prevede că produsele trebuie să dețină un marcaj corespunzător în care trebuie menționate clar: DN, materialul corpului, PN, codul de identificare și anul producției, precum și partea relevantă din standardul EN 1074.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru analiză statistică, pentru îmbunătățirea continuă a site-ului nostru și pentru a vă oferi o experiență mai bună de navigare. Vizitând site-ul nostru, îți exprimi acordul pentru utilizarea cookie-urilor noastre și ale terțelor părți, așa cum este descris în politica noastră privind confidențialitatea și cookie-urile.
Politica cookie