Politica de confidențialitate

Versiunea 1.0: 25 mai 2018

Această politică de confidențialitate descrie modul în care AVK Group A / S (numită în continuare "noi, noastră sau noastre") procesăm date cu caracter personal.

Vă respectăm confidențialitatea. Fie că sunteți un client fidel, fie că doar navigați pe site-ul nostru. Vrem să vă simțiți confortabil cu politica de confidențialitate și măsurile de securitate pe care le luăm pentru a vă proteja datele personale.

Din acest motiv, am implementat un standard înalt de protecție a datelor. Dacă ne furnizați date personale sau dacă colectăm date personale despre dvs. din alte surse, vom trata acest lucru în conformitate cu această politică. Vă încurajăm să citiți în întregime această politică de confidențialitate.

Principii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a vă asigura că datele dvs. personale sunt prelucrate corect și cu un nivel adecvat de protecție a datelor, am adoptat următoarele principii de procesare:

 • Datele personale sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent.
 • Datele personale sunt colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate, iar datele personale inexacte sau incomplete să fie rectificate sau șterse sau să fie suspendată procesarea ulterioară.
 • Datele cu caracter personal nu trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate datele sau pentru care acestea sunt prelucrate ulterior.
 • Datele personale vor fi prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal.

Vă vom informa întotdeauna despre colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale, cu excepția cazului în care avem un motiv legitim să nu facem acest lucru.

Tipuri de date

Vom colecta și procesa datele dvs. personale în mai multe moduri atunci când relaționați cu noi.

Unele date personale ne sunt necesare pentru a vă oferi serviciile pe care le-ați solicitat, iar anumite date personale pot fi oferite în mod voluntar.

În principal, procesăm datele în următoarele situații:

i) Când vizitați site-urile noastre, de exemplu atunci când navigați pe site-ul web, completați un formular, răspundeți la anchete sau participați la un sondaj.

ii) Când procesăm datele în scopuri de marketing, inclusiv dacă vă abonați la un buletin informativ sau când trimitem buletine informative clienților din baza noastră de date.

iii) Când participați la un eveniment, o expoziție etc. și sunteți în legătură cu noi înainte, în timpul sau după eveniment, de exemplu, ca parte a întrebărilor sau a vânzărilor.

iv) Când vă aflați într-o relație de client sau de furnizor cu noi.

Procesăm următoarele tipuri de date despre dvs. în funcție de categoria de care aparțineți, conform celor de mai sus:

Categorie

 

Date personale

Vizitatorii
site-ului 
 • Adresa IP și adresa MAC (în funcție de tipul dispozitivului pe care îl utilizați).
 • Istoricul și comportamentul vizitatorilor, de exemplu paginile vizitate, durata de afișare a unei pagini etc.
 • Interogările trimise prin intermediul site-ului etc., precum și răspunsurile primite prin e-mail etc.
 • Dacă ați trimis informații utilizând un formular, inclusiv date cum ar fi numele, adresa de e-mail, țara de reședință, domeniul de interes, compania sau organizația în care sunteți angajat sau pe care o reprezentați în orice alt mod.

 

Marketing
 • Numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, funcția, domeniul de interes.
 • Compania sau organizația în care sunteți angajat sau pe care o reprezentați în orice alt mod.
 • Informații despre orice consimțământ acordat în scopuri de marketing sau orice opțiune de dezabonare oferită de clienții existenți.
 • Urmărirea prelucrării marketingului electronic, de exemplu dacă mesajul a fost deschis, cât timp a fost vizualizat mesajul, care parte a mesajului a prezentat interes și care link-uri au fost accesate etc.

 

Evenimente și târguri
 • Numele, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon.
 • Domenii de interes. 
 • Compania sau organizația în care sunteți angajat sau pe care o reprezentați în orice alt mod. 
 • Participarea la târguri și evenimente.

 

Client / Furnizor
 • Numele, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon. 
 • Domenii de interes. 
 • Compania sau organizația în care sunteți angajat sau pe care o reprezentați în orice alt mod. 
 • Participarea la târguri și evenimente. 
 • Istoricul interacțiunii cu noi, inclusiv înregistrările corespondenței prin e-mail. 
 • Datele transmise către noi.

Ca regulă generală, nu vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal special, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul explicit cu privire la acest aspect sau, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru pentru a respecta legislația în vigoare.

Scopurile prelucrării și temeiul juridic

Procesăm datele personale numai pentru a urmări un scop legitim și, în general, vom procesa datele dvs. personale numai dacă se aplică unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

 • Prelucrarea este necesară pentru derularea unui contract.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, iar o astfel de prelucrare nu este considerată dăunătoare.
 • V-ați exprimat acordul pentru o astfel de prelucrare.

Ca regulă generală, temeiul nostru legal pentru prelucrarea datelor personale ale persoanelor de contact din baza noastră de clienți / furnizori este echilibrarea intereselor legitime urmărite de noi în relațiile de afaceri cu dvs., cu dreptul dumneavoastră de a vă proteja date personale. Considerăm, că nu este dăunător pentru dvs. în calitate de parte înregistrată, deoarece vă înregistrăm doar date de contact de bază în legătură cu organizația în care sunteți angajat și deoarece prelucrăm aceste date pentru a vă putea oferi un serviciu dvs. și angajatorului dumneavoastră.

Procesăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă oferi produse, servicii și informații pe care le solicitați de la noi.
 • Pentru transmiterea de buletine informative sau a altor materiale de marketing, inclusiv sondaje.
 • Pentru administrarea relațiilor noastre de afaceri și pentru negocierea și derularea contractelor.
 • Pentru a oferi servicii și asistență generală clienților.
 • Pentru a obține cunoștințe despre clienți și informații despre cum sunt utilizate serviciile noastre, inclusiv site-urile web, aplicațiile și produsele, precum și pentru evaluarea și îmbunătățirea acestora.
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu diverse probleme.
 • Pentru a respecta orice legislație în vigoare.

Modulele cookie

Putem folosi module cookie pe site-urile noastre web sau pe aplicațiile noastre. Citiți mai multe despre utilizarea cookie-urilor în politica noastră privind cookie-urile.

Scopurile prelucrării datelor colectate prin utilizarea cookie-urilor sunt următoarele:

 • Să mențină, să îmbunătățească și să optimizeze performanța și experiența utilizatorilor site-ului web și a serviciilor sale.
 • Pentru a analiza și gestiona clienții și utilizatorii, pentru a înțelege mai bine utilizatorii și pentru a furniza servicii mai bune și adaptate utilizatorilor, inclusiv pentru dvs.
 • Scopuri statistice.

Decizii individuale automatizate

Datele dvs. nu sunt utilizate pentru luarea deciziilor individualizate automatizate.

Surse

Datele personale sunt colectate direct de la dvs., incluzând orice interogări făcute de dvs. sau de compania pe care o reprezentați prin telefon, e-mail, la expoziții, prin comenzi trimise etc. Datele sunt, de asemenea, primite prin site-ul nostru, de exemplu, prin cookie-uri și formulare.

Retragerea consimțământului

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, dar acest lucru nu va afecta procesarea sau  transferul datelor prelucrate înainte de retragerea consimțământului.

Divulgarea și transferul datelor cu caracter personal

Divulgarea și transferul datelor dvs. personale către destinatari (persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenții sau alte entități, cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal) este redusă la minimum și este supusă unui nivel adecvat de protecție a datelor.

Putem divulga sau face ca datele personale să fie disponibile destinatarilor în următoarele situații:

 • Destinatarii care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi găzduire, servicii de Cloud computing, suport IT, servicii de marketing, servicii administrative, servicii de instruire sau alte procese de prelucrare a datelor. Acești destinatari pot prelucra numai datele personale conform instrucțiunilor noastre și relația va fi guvernată de un acord scris de procesare de date.
 • Pentru a ne îndeplini obligația de a vă furniza bunuri pentru dumneavoastră în calitate de client, inclusiv furnizarea de informații relevante sub-contractorilor noștri sau a companiilor din cadrul grupului.
 • Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale.
 • Dacă v-ați exprimat consimțământul prealabil pentru divulgarea datelor personale către un destinatar.
 • În cazul oricărei fuziuni, vânzări, asocieri în comun, cesionări, transferului sau a altei dispoziții a tuturor sau a oricărei părți din activele sau capitalul nostru.
 • După cum se prevede în politica noastră privind cookie-urile, conform celor prezentate de mai sus.

În cazul în care destinatarul datelor cu caracter personal este situat într-o țară din afara UE / SEE care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, vom transfera datele dvs. personale unui astfel de destinatar doar în urma derulării unui acord scris de transfer bazat pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE sau a unui regim de protecție similar agreat.

Perioda stocării datelor

Nu stocăm datele personale mai mult decât este permis din punct de vedere legal și este necesar pentru scopurile legate de prelucrare. Perioada de păstrare depinde de tipul de date cu caracter personal, de scopurile și de legea relevantă și, prin urmare, variază.

Ștergem datele personale după perioada de stocare prezentată de mai sus sau când ne cereți să ștergem aceste date, cu excepția cazului în care există cerințe legale sau de reglementare care pot necesita păstrarea datelor dvs. personale.

Siguranța datelor

Pentru a vă proteja datele personale, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate care să corespundă riscurilor reprezentate de procesarea și natura datelor cu caracter personal care trebuie protejate, luând în considerare tehnologii de ultimă generație și costurile de punere în aplicare a acestor măsuri.

În urma evaluării riscului, am luat măsuri de protecție a datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, împotriva pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor cu caracter personal într-o rețea precum și împotriva tuturor celorlalte forme de prelucrare ilegale.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a accesa datele procesate în legătură cu dvs., sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale. În plus, aveți dreptul de a corecta datele dvs. personale, dacă este necesar. De asemenea, puteți să ne solicitați să restricționăm procesarea.

Vom șterge sau corecta orice informație care este inexactă sau depășită.

Dacă ne furnizați o solicitare scrisă, vom șterge și datele dvs. personale fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care avem un temei juridic pentru continuarea prelucrării, de exemplu dacă prelucrarea este necesară pentru a stabili, a exercita sau a se opune unei revendicări legale sau pentru derularea unui contract cu dvs. sau cu compania sau organizația în care sunteți angajat sau pe care o reprezentați în orice alt mod.

Pentru a invoca oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor de contact furnizate mai jos.
Oferiți-ne informații relevante pentru a procesa solicitarea dvs., inclusiv numele dvs. complet și adresa de e-mail, astfel încât să vă putem identifica. Vom răspunde cererii dvs. cât mai curând posibil în decurs de o lună.
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale, vă informăm că puteți depune o plângere la agenția locală de protecție a datelor.

Legături către alte site-uri web și situații similare

Site-urile noastre pot conține legături către alte site-uri web sau către site-uri integrate. Nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor web ale altor companii (site-uri web ale unor terțe părți) sau pentru practicile acestor companii cu privire la colectarea de date cu caracter personal. Când vizitați site-uri web ale unor terțe părți, trebuie să citiți politicile lor privind protecția datelor cu caracter personal și alte politici relevante.

Modificări

Putem schimba periodic politica noastră privind confidențialitatea și cookie-urile. Politica actualizată privind confidențialitatea și cookie-urile se aplică utilizării în continuare a site-ului și folosirii de către noi a datelor personale. Vă rugăm să consultați regulat Politica noastră de confidențialitate și cookie-uri.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa: webmaster@avkvalves.com.

AVK International A/S