Termeni legali și declarația de responsabilitate

Proprietarul site-ului

Acest site este pagina de introducere a AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, Danemarca - CVR 44782510 (număr de înregistrare al companiei) și a fost realizat în conformitate cu legislația daneză.

Utilizare

Acest site web reprezintă o introducere privind activitățile companiei AVK Holding A/S, ale filialelor sale și ale companiilor afiliate. Citiți această Declarație de responsabilitate și Politica de confidențialitate înainte de a utiliza acest site web. Prin utilizarea acestui site acceptați termenii și condițiile prezentate mai jos și sunteţi de acord cu Politica de confidențialitate.

Conținut

AVK Holding A/S urmărește să actualizeze frecvent acest site web. Cu toate acestea, ne declinăm orice răspundere care ar putea rezulta din erorile sau omisiunile din site, sau inaccesibilitatea acestuia, și poate întrerupe distribuirea site-ului fără o notificare prealabilă. Informațiile de pe acest site au un scop orientativ în general.

Responsabilitate

Utilizarea și navigarea pe acest site este pe propriul dvs. risc. AVK Holding A/S nu garantează faptul că software-ul folosit pentru acest site și informațiile, aplicațiile on-line sau orice alte servicii furnizate nu conțin erori sau că utilizarea lor va fi neîntreruptă. Ne străduim să păstrăm o protecție actualizată împotriva virușilor de computer și ne declinăm orice responsabilitate pentru orice atac din partea unor hackeri, viruși etc.

Declinarea responsabilității

CONȚINUTUL ACESTUI SITE ESTE OFERIT "CA ATARE". AVK GROUP A/S DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII LEGATE DE CONȚINUTUL SĂU INCLUSIV, ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE LEGATE DE ACURATEȚE, CONDIȚII, VANDABILITATE ȘI POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. ATÂT GRUPUL AVK A/S CÂT ȘI ORICARE DIN SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE, NU SUNT RESPONSABILE PENTRU ORICE FEL DE  DAUNE DIRECTE, ACCIDENTALE, SECUNDARE, INDIRECTE SAU PUNITIVE CAUZATE DE ACCESUL LA / SAU UTILIZAREA UNUI CONȚINUT PE ACEST SITE, INCLUSIV VIRUȘI, INDIFERENT DE ACURATEȚEA SAU CARACTERUL COMPLET AL ORICĂRUI ASTFEL DE CONȚINUT.

Legături

AVK Holding A/S nu este responsabil pentru conținutul sau siguranța oricăror site-uri web legate de site-ul său. AVK Holding A/S nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune sau pierderi generate de legătura cu astfel de site-uri web. Legăturile cu informațiile furnizate de terți nu trebuie considerate ca o aprobare de orice fel. Nu putem garanta că aceste legături vor funcționa tot timpul și nu avem control asupra disponibilității paginilor conectate.

Comentarii

Comentariile trimise către AVK Holding A/S privind acest site devin proprietatea AVK Holding A/S și pot fi utilizate fără limitare. Comentariile primite nu vor fi tratate ca fiind confidențiale.

Poșta electronică

Toate mesajele de poștă electronică trimise de AVK Holding A/S și toate fișierele transmise împreună cu acestea ("transferul datelor") sunt confidențiale destinate exclusiv destinatarului (destinatarilor) și pot fi privilegiate și / sau confidențiale din punct de vedere legal. Dacă nu sunteți destinatarul comunicării, nu trebuie să o utilizați, să o dezvăluiți, să o copiați, să o distribuiți sau să o păstrați integral sau parțial. Dacă ați primit comunicarea din greșeală, vă rugăm să anunțați imediat expeditorul și să ștergeți toate copiile de pe sistem (sisteme).

AVK Holding A/S nu oferă nicio garanție cu privire la exactitatea sau integralitatea comunicării și nu își asumă nicio responsabilitate pentru modificările aduse după expedierea comunicării. Orice opinie exprimată în comunicare poate fi cu caracter personal pentru autor, poate să nu reflecte neapărat opinia AVK Holding A/S și poate fi modificată fără notificare.

Protecția cu parolă

Unele pagini de pe www.avkvalves.com și site-urile afiliate pot fi protejate prin parolă. AVK Holding A/S își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea pentru orice utilizator. AVK Holding A/S își rezervă în mod special dreptul de a permite accesul pe anumite site-uri web, care au fost anterior accesibile în mod liber, doar după înregistrare. AVK Holding A/S are dreptul, în orice moment și fără obligația de a se justifica să interzică utilizatorului dreptul de a accesa zona protejată prin parolă, prin blocarea datelor utilizatorului (așa cum sunt definite mai jos), în special dacă utilizatorul:

  • utilizează date false în scopul înregistrării;
  • încalcă orice legi aplicabile în ceea ce privește accesul sau utilizarea site-ului AVK Holding A / S; sau
  • nu a folosit site-ul pentru o perioadă mai lungă de timp.

Înregistrarea

Pentru înregistrare, utilizatorul trebuie să furnizeze informații exacte. Utilizatorul se asigură că datele acestuia nu pot fi accesate de către terți și este responsabil pentru toate tranzacțiile și alte activități efectuate în baza datelor sale de utilizator. La sfârșitul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se va deconecta de pe site-urile web protejate prin parolă. Dacă utilizatorul are cunoștință de faptul că terții utilizează în mod abuziv datele sale de utilizator, va notifica AVK Holding A/S fără întârzieri nejustificate în scris sau, după caz, prin e-mail.

Utilizatorul poate oricând să ceară rezilierea înregistrării sale în scris, cu condiția ca ștergerea să nu încalce derularea corectă a relațiilor contractuale. În acest caz, AVK Holding A/S va elimina toate datele de utilizator și alte date personale stocate asociate utilizatorului, imediat ce aceste date nu vor mai fi necesare.

Actualizări

AVK Holding A/S își rezervă dreptul unilateral de a actualiza, modifica și schimba în orice moment Termenii Legali și Declarație de Responsabilitate și Politica de Confidențialitate. Toate actualizările, modificările și schimbările sunt obligatorii pentru toți utilizatorii acestui site și vor fi postate în această secțiune.

Alegerea cadrului legal şi a jurisdicției

Termenii Legali și Declarația de Responsabilitate sunt reglementate de Legea daneză fără a ține seama de conflictul de legi. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Termenii Legali, Declarația de Responsabilitate și Politica de Confidențialitate, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi decise de instanțele daneze.

Drepturile de proprietate intelectuală

Toate materialele de pe acest site sunt supuse drepturilor de autor, mărcii comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legile naționale și internaționale. Numele, semnele și siglele de pe acest site sunt mărci comerciale sau denumiri comerciale protejate. Conținutul acestui site nu acordă vreo licență sau drept de utilizare a mărcilor comerciale afișate pe site fără permisiunea prealabilă în scris de la AVK Holding A/S. Puteți descărca materiale afișate pe acest site numai pentru uz non-comercial și personal și cu condiția să respectați și să păstrați intacte toate notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate. Nu puteți reproduce, copia, republica, încărca, posta, transmite sau distribui conținuturile acestui site în nici un fel, inclusiv texte, imagini, audio și video pentru utilizare publică sau comercială sau pentru comunicare, fără consimțământul prealabil scris al AVK Holding A/S.