Curs avansat pentru managementul resurselor de apă

AVK participă la cursurile de vară organizate în cooperare cu Universitatea din Aarhus, având ca principal subiect tratarea apei și a apei reziduale. 09-01-2019

Cursul de vară pentru apă va avea loc în perioada 11-23 august 2019. Va fi un curs intensiv de 14 zile, axat pe gestionarea durabilă a apelor și a apelor reziduale, fiind desemnat drept un curs de 5 puncte ECTS. Cursul va acoperi aspecte legate de circuitul apei, cum ar fi recuperarea, tratarea, colectarea și tratarea apelor reziduale, recuperarea resurselor și eliberarea înapoi în natură.

Se va începe cu introducerea subiectelor și cu o revizuire a principiilor de bază privind circuitul apei în societate. Cursul va fi apoi orientat în trei direcții:

1. Managementul resurselor de apă subterană
2. Managementul distribuției apei
3. Tratarea apelor uzate - inclusiv recuperarea resurselor

Cursul va fi predat de reprezentanți de la universități daneze de top, precum și de specialiști din companiile participante, care vor contribui la curs în domeniul lor de expertiză.

Participanții la cursurile de vară vor vizita, de asemenea, unele dintre companiile participante, unde produsele și aplicațiile vor fi examinate îndeaproape.

Obiectivul 6 al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă - asigurarea  disponibilității  și  managementului  durabil  al  apei  și sanitație pentru toți - reprezintă o parte fundamentală a tuturor celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Fără apă nu există nici viață, nici dezvoltare. Cursul de vară va avea ca scop să crească interesul pentru aspecte privind aprovizionarea cu apă și gestionarea apelor uzate, să crească gradul de conștientizare față de aceste subiecte și să ofere o înțelegere largă asupra circulației apei în societate.

Înregistrarea este deschisă atât elevilor danezi cât și celor din alte țări, precum și studenților din domenii relevante de studiu cum ar fi de exemplu: geofizică, știința mediului, agro-ecologie, inginerie și bio-stiințe.

În prima săptămână a cursului, studenții vor acumula cunoștințe despre circuitul apei iar în a doua săptămână vor dezvolta un proiect de alimentare cu apă sau de canalizare și îl vor prezenta unui juriu. Proiectele vor fi evaluate din punct de vedere al conținutului, al relevanței, al modului de prezentare și de cooperare în grup. Pentru fiecare dintre aceste categorii se va acorda un titlu de "Cea mai bună performanță". Ulterior, studenții vor fi supuși unui test cu tematică. Temele proiectului sunt luate din viața reală, de pe segmentele în care activează companiile partenere, iar testele vor fi formulate împreună cu aceste companii.

Cursul se va desfășura ca un curs rezidențial. Participanții vor fi cazați la Låsby Kro, care este bine poziționat geografic în raport cu companiile care sprijină acest curs.

Taxa de înscriere:

Reprezentanții companiilor din UE/SEE: 2,146 €

Reprezentanții companiilor din afara UE/SEE: 2.276 €

Înregistrarea este deschisă între 15 ianuarie și 1 aprilie:

http://watec.au.dk/water-management-summer-school/practical-information/

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial al Școlii de Vară pentru Apă:

http://watec.au.dk/water-management-summer-school/advanced-water-cycle-management-course/

Întrebările suplimentare despre acest curs pot fi trimise prin e-mail către Michael Ramlau.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru analiză statistică, pentru îmbunătățirea continuă a site-ului nostru și pentru a vă oferi o experiență mai bună de navigare. Vizitând site-ul nostru, îți exprimi acordul pentru utilizarea cookie-urilor noastre și ale terțelor părți, așa cum este descris în politica noastră privind confidențialitatea și cookie-urile.
Politica cookie